سال‌های سال نه کلینت ایستوود بازیگر به مذاق کسی خوش می‌آمد، نه کلینت ایستوود ستاره و نه کلینت ایستوود فیلم‌ساز. با این حال اکنون ایستوود با پشتکار و بردباری در صف اول کارگردانان قرار دارد و کارنامه‌ی حرفه‌ای او، همچون شخصیت جوزی ولز یاغی، یا مشتاقان بیشتری جلب می‌کند یا بر تعداد مخالفان خود می‌افزاید.
 


 
رنگ‌ها معنای ثابتی ندارند، آن‌ها دارای تاریخی پر جنب و جوش و پر از دگرگونی هستند که به زمان‌های بسیار دوردست برمی‌گردد... رنگ‌ها قراردادها، ممنوعیت‌ها و پیش‌داوری‌هایی را منتقل می‌کنند که بدون این‌که بدانیم از آن‌ها پیروی می‌کنیم و ...