نمایش یک نتیجه

 • ژان رنوآر (سینماگران بزرگ ۸) توسط: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

  در شیوه ی فیلم سازی رنوآر گویی نوعی قطعیت وجود دارد. گویی هنر او همواره نخستین راز هنر را با ما در میان گذاشته است، هنری که خود زندگی، حرکت و صداهایش را ضبط می کند و ارزشی بی اندازه به آن می بخشد. گویی درستی کارگردانی اش به او اجازه می دهد تمام ترفندهای هنر هفتم را به کار گیرد، از جمله مهم ترین هایشان را…

  رییس، این لقبی است که سینماگران موج نو به او خواهند داد. آن ها سینمای فرانسه را در او می بینند و دوست دارند این سینما را بر ضد سینمای اکادمیک ادامه دهند. این غنا بی شک تا حدی ناشی از تاثیر ژرف نور و رنگ های پدرش پیر اوگوست است. تنوعی فوق العاده در سبک، فیلم شناسی او را در بر می گیرد…

   

   

   

  فهرست

  مقدمه

  رنوار در مقام تجربه گر : از کاترین تا بودوی نجات یافته از آب

  از جبه های به جبه ی دیگر : از تونی تا قاعده ی بازی

  آمریکایی شدن : از مرداب شوم تا رودخانه

  بازی جعبه ها : از کالسکه ی زرین تا تئاتر کوچک ژان رنوار

  زندگینامه

  فیلم شناسی