img-book
شابک: 9786002120724

شاهنامه (کودک‌ و نوجوان) دفتریکم/پیشدادیان ۱

کار نویسنده در این مجموعه از داستان های شاهنامه ، روشن کردن این نکته ‌هاست :
علل و محل رویدادها ، زمان رویدادها ، نسبت افراد با یکدیگر و سیر حوادث در طول زمان ؛ و همین نکته ها و دادن تصویر جغرافیایی و تاریخی حوادث به خواننده نوجوان کمک می کند تا شاهنامه را بهتر درک کند و بیشتر به آن علاقه‌مند شود و با خاستگاه اندیشه ها و تخیلات فردوسی بهتر آشنا شود.
(توران میرهادی) ‌
شاهنامه کودک و نوجوان
محمد ناصر مودودی

نشر دیبایه

۱۷۰,۰۰۰ ریال

تعداد:

“شاهنامه (کودک‌ و نوجوان) دفتریکم/پیشدادیان ۱”

تا به حال دیدگاهی ثبت نشده است.