نمایش یک نتیجه

  • آموزش نت‌نویسی با نرم‌افزار Finale توسط: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

    کتاب آموزشی با عنوان «آموزش نت‌نویسی با نرم‌افزار فیناله» شامل شرح مفصل ابزارها و پنجره‌های پیچیده و تودرتویی است که در قسمت‌های مختلف نرم‌افزار وجود دارند و توضیح آن‌ها در فیلم‌های آموزشی مقدور نبوده است.
    این کتاب و بسته نرم افزاری مکمل هم هستند و با استفاده از آن‌ها ، کاربران و موسیقیدان‌های ایرانی با Finale به طور کامل، آشنا خواهند شد.

    جعفر صالحی، کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی از دانشگاه هنر است و به مدت ده سال، با استفاده از نسخه‌های مختلف نرم‌افزار Finale ، نت‌نویسی بسیاری از کتاب‌های موسیقی، به‌خصوص در حوزه‌ی موسیقی ایرانی و همچنین پروژه‌های تحقیقی و پارتیتورهای متعدد را به انجام رسانیده و در این مدت نیز، کار با این نرم‌افزار قدرتمند و مفید را در دانشگاه و آموزشگاه‌های موسیقی آموزش داده است.

    وی ماحصل تجربیات و آموخته‌های خود را، در دو بخش مکمل هم، که شامل فیلم‌های آموزشی (و آخرین نسخه‌ی نرم‌افزار و فونت مورد نیاز برای موسیقی ایرانی) وکتاب راهنما است را تنظیم و ارائه کرده است.