نمایش یک نتیجه

 • گلستان سعدی توسط: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

  پارگراف ابتدایی مقدمه‌ی محمد علی فروغی، توضیحی کافی درباره‌ی اهمیت گلستان دست می‌دهد. کتابی که تا به امروز یگانه و جاودانه برقرار مانده است.
  "ارجمندترین کتاب نظم فارسی شاهنامه است و زیباترین کتاب نثر گلستان سعدی…"
  در دیباچه‌ی گلستان شرح کوتاهی است از سعدی شیرازی در بیان انگیزه‌ی نوشتن این کتاب. سعدی می‌گوید:
  "شبی سخت پریشان و دلفگار بودم و حس می‌کردم که عمرم را تلف کرده‌ام. پس بر آن شدم که از آن پس گوشه‌ای بنشینم و پریشان نگویم. تا این که دوست نزدیکی به دیدارم آمد و موضوع را دریافت و مرا قانع کرد که نباید دست از کار بشویم. سپس با او به گردش رفتیم و شب را در بوستانی روز کردیم و همان جا از من قول گرفت که این کتاب را بنویسم".
  آیا سعدی با این توضیح می‌خواسته عذری برای نگارش کتاب‌اش بیاورد؟ یا داستان زاده‌ی تخیل اوست؟
  به هر حال چیزی که روشن است وجود و حضور این کتاب ارزشمند در تاریخ ادبیات فارسی است که تا به امروز استوار و تکرار ناشدنی برقرار است.
  و حالا در زمستان ۱۳۹۱ چاپ جیبی گلستان سعدی توسط انتشارات دیبایه بهاری را آرزو می کند که این اثر ارزشمند ادبیات ما با این قطع و اندازه بیش از پیش بتواند همراه‌مان باشد و یاری‌مان دهد. کتابی که شاید کاربردی‌ترین کتاب ادبیات کلاسیک ایران زمین باشد. گلستانی که برای امروزمان نیز مفید و مورد استفاده است. گلستانی که هنوز سبز است و پایدار.
  امید که توانسته باشیم با چاپ گلستان سعدی با این شکل و شمایل کاری در شان این شاعر پر آوازه‌ی سرزمین‌مان کرده باشیم.
  باشد که خوانده شود و همراهی‌مان کند این شاعر عشق و زندگی. هردم از عمر می‌رود نفسی
  چون نگه می‌کنم نماند بسی
  ای که پنجاه رفت و در خوابی
  مگر این پنج روزه دریابی