فلسفه و رخداد
فلسفه و رخداد

فلسفه‌ی بدیو وفادارترین حرکت اندیشه است به رخداد سقراطی، به رخداد آغازین فلسفه، به فلسفه به مثابه شکل حضور و عمل سوژه در جهان.

"فلسفه و رخداد" در قالب یک گفتگوی بلند با آلن بدیو شاید مدخل مناسبی باشد برای آشنایی با این فیلسوف مشهور فرانسوی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

 

مقدمه ی مترجم
پیشگفتار
سیاست
عرصه ی سیاسی امروز: اپوزیسیون چپ/راست و اتّفاق نظر
رسانه ها و تبلیغات
رخداد
 رخداد ها و ایده
کمونیسم
بازگشت به موقعیت مشخص: سارکوزی،اسرائیل،اروپا
چشم اندازها

عشق
عشق در مقابل سیاست
 دو  رخداد تلاقی و ساختن صحنهی
وفاداری، عشق و میل، عشق و خانواده
عشق و فلسفه، عشق و دوستی
وضعیت مرد/وضعیت زن، عشق و سکسوالیته
هنر
تکینگی شرط هنری
رخداد و سوژه ی هنری
حلول هنری
هنر فرهیخته در مقابل هنر مردم پسند
فلسفه و سبک نوشتن فلسفه
علوم
فلسفه
پس از هستی و رخداد و منطق های جهان ها ، اینک اندرباشی حقایق
فلسفه وا نتقال
دیالکتیک
مقدمه ای کوتاه برفلسفه ی الن بدیو
یک فیلسوف کلاسیک، یک نظام فلسفی
تز بنیانی درباب هستی

همه چیز تنها از ساختار درست شده است
درباب حقیقت و گسترگاه شگفت آور وفاداری

ایده  زندگی به مثابه سوژه یا سرخوشی در
چهار شرط.
کلام آخر، اخلاق
واژه نامه

پدیدآورنده:

الن بدیو


مترجم:

علی فردوسی


نوبت چاپ:

اول


شمارگان:

1000


شابک:

9786002122179


سال:

1395


طراح:

حمید مصدق

قیمت: 180,000  ريال