فلسفه و رخداد
فلسفه و رخداد

فلسفه‌ی بدیو وفادارترین حرکت اندیشه است به رخداد سقراطی، به رخداد آغازین فلسفه، به فلسفه به مثابه شکل حضور و عمل سوژه در جهان.

"فلسفه و رخداد" در قالب یک گفتگوی بلند با آلن بدیو شاید مدخل مناسبی باشد برای آشنایی با این فیلسوف مشهور فرانسوی.

پدیدآورنده:

الن بدیو


مترجم:

علی فردوسی


نوبت چاپ:

اول


شمارگان:

1000


شابک:

9786002122179


سال:

1395


طراح:

حمید مصدق

قیمت: 180,000  ريال