زندگی خواهر من است (گزینۀ اشعار بوریس پاسترناک)
زندگی خواهر من است (گزینۀ اشعار بوریس پاسترناک)

زندگی خواهر من است

زندگی، خواهر من است و اینک در طغیان به کردار بانان بهاران بر همگان فروباریده.
اما آن‌ها با آویزه‌های سنگین
لندلندکنان
چون ماران در جوزاران
با نزاکت نیش می‌زنند.
آن‌ها بهانه‌های خود را دارند
بی هیچ تردیدی انگیزۀ تو مایۀ خنده است.
هنگام صاعقه، چشم‌ها و چمن‌ها بنفش‌فام می‌شود
و افق، رایحۀ اسپرک مرطوب دارد.
در ماه مه در مسیر خط آهن کامی شینسک
هنگامی که برنامه‌های قطارها را می‌خوانی
برنامه باشکوه‌تر از کتاب مقدس جلوه می‌کند.

پس دگرباره تمام از سر برخوان.

پدیدآورنده:

بوریس پاسترناک


مترجم:

فرشته ساری


شمارگان:

550


شابک:

9789649961286


سال:

1395


تعداد صفحه:

117

قیمت: 90,000  ريال