کافکا: یک زندگی‌نامه
کافکا: یک زندگی‌نامه

«کافکا عملاً جامعه‌ای را توصیف می‌کند که خود را نمایندۀ خدا بر روی زمین می‌داند و انسان‌هایی را نشان می‌دهد که به قوانین چنین جامعه‌ای احترام می‌گذارند که ارادۀ انسان نمی‌تواند تغییرش دهد. شرارت این دنیایی که قهرمانان کافکا خود را در آن گرفتار می‌بینند دقیقاً مبتنی است بر نمایش دادن مقدس شدنش، خودستایی و ضرورت الهی‌اش. کافکا سعی دارد با ترسیم کردن بسیار واضح ساختار کریه این دنیا آن را نابود کند و بدین ترتیب واقعیت و ادعا را در تقابل با یکدیگر قرار می‌دهد.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

 

تشییع جنازۀ کافکا، تشییع جنازۀ یک جهان
خانوادهای تحت نشان کلاغ
از یک کودکی به کودکی ای دیگر
زندگی خانوادگی
سال های دانشگاه یا سرآغاز زندگی دوگانه
دو دوستی با نشان ادبیات
ورود به زندگی
وسوسۀ قدرتمند و گذرای هنر
آشنایی با درد عشق
حرکت بزرگ: محفل پراگ، اولین اثر و ابتکاردفتر خاطرات
سه سفر کوتاه به خارج، سپس یک کتاب

تئاتر یهودی زبان در کافه ساووی
زندگی مشقت بار و زندگی عاشقانه
پرانتزی به نام گرته و محاکمه ای در برلین
آخرین تدارکات عروسی در پراگ
یولیه ووریتسک یا نامزدی ناممکن
زندگی حقیقی
میلنا یزنسکا، یا چهار روز برای نزدیک شدن به عشق
شکست خودبیمارانگاری و بنا نهادن قصر
یکسال در برلین، اورشلیم زمینی
پایان بازی در مرکز امپراطوری خاموش
فرانتس کافکا نوشتۀ هانا آرنت
گاهشمار زندگی
فهرست منابع

پدیدآورنده:

ژرارژ ژرژلومر


مترجم:

عظیم جابری


شمارگان:

1000


شابک:

9786002122896


سال:

1395


تعداد صفحه:

366

قیمت: 250,000  ريال