ساختن اجتماع
ساختن اجتماع

«ساختن اجتماع» تحلیلی انتقادی است از رابطه ­ی میانِ اجتماع و شهرسازی در دموکراسی ­های لیبرالِ معاصر. بخش اول کتاب به بررسی نظریه­ های اجتماع در فلسفه­ ی اروپایی می‌پردازد. بخش دوم دیدگاه‌های موازی اجتماع در نظریه­­ ی شهری را به بحث می‌گذارد. آنچه این دو بخش را به یکدیگر پیوند می­ دهد این فرض پایه است که اجتماع و مکان به ­طرز ریشه ­داری به هم پیوسته­ اند، به طوری که نمی­ توان یکی را بدون دیگری به‌خوبی درک کرد. هدف کلی­ کتاب حاضر نه ارائه­ ی شرحی بی‌طرفانه از رویکردهای معاصر به اجتماع بلکه دفاع از برداشت خاصی از اجتماع است، یعنی دیدگاهی که برانگیزاننده ­ی کنشِ تقابلی مردمی و جمعی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

یادداشت مترجم / 9

سپاسگزاری / 15

مقدمه / 17

بخش اول: نظریه‌های اجتماع

1- هابرماس و اجتماع گفتگویی / 25

2- اجتماع تکین / 73

3- اجتماع افتراقی / 113

بخش دوم: شهرسازی و اجتماع

4- نوشهرسازی / 163

5- شهرسازی پست‌مدرن / 215

6- مفهوم آرمانشهرگرایی دیالکتیکی / 261

کتابشناسی / 305

پدیدآورنده:

برایان الیوت


مترجم:

نریمان جهانزاد


ويراستار:

عباس ارض پیما


تصویرگر:

--


نوبت چاپ:

اول


شمارگان:

1000


شابک:

9786002123077


سال:

1396


صفحه‌آرایی:

--


طراح:

حمید مصدق


تعداد صفحه:

312

قیمت: 220,000  ريال