بسته آموزشی جانوران را بشناسیم (آموزش به روش مونته سوری)
بسته آموزشی جانوران را بشناسیم (آموزش به روش مونته سوری)

با این فعالیت کودک جانوران گوناگون زمین را می شناسد و به طبقه بندی آن ها بر اساس محل زندگی شان تشویق می گردد و شکل و نام قاره ها را دوباره مرور می کند. با صحبت کردن با کودک او با این جانوران و روش زندگی آن ها آشنا می شود. این کارت ها دریچه ای به جهان موضوع ها و طبقه بندی های متفاوت برای کودک باز می کند.

در روش آموزشی مونته سوری همه مواد و محتوای آموزشی کودک را به کار با دست هایش تشویق می کنند و این باور وجود دارد که موضوع های کاملا متفاوت را می توان به کمک این محتوای آموزشی و به ویژه با استفاده از کارت ها به کودک آموخت.

این بسته شامل:

7 کارت برجسته قاره ها

50 کارت تصویری جانوران

یک کتابچه 64 صفحه ای برای شناخت جانوران معرفی شده

همراه روش استفاده  از کارت ها و معرفی آن ها به کودک

پدیدآورنده:

او هرمان


مترجم:

فریبا شریفی


ويراستار:

--


تصویرگر:

امانوئل چوکریل


نوبت چاپ:

اول


شمارگان:

1500


شابک:

9786002122926


سال:

1396


صفحه‌آرایی:

--


طراح:

--

قیمت: 360,000  ريال