مجموعه بسته آموزشی های کارت ذهن فعال
مجموعه بسته آموزشی های کارت ذهن فعال

کارت های ذهن فعال متشکل از 4 بسته و هر بسته شاملل تعداد زیادی کارت می باشد. جنس این کارت ها وایت بوردی است و داخل هر بسته نیز یک ماژیک وایت بورد قرار دارد تا کودک بعد از حل کردن معماها بتواند آن را پاک کرده و دوباره حل کند. این بسته ها برای آموزش علمی و هوش کودکان طراحی شده اند.

کارت ذهن فعال 1 شامل 70 معمای تصویری

 کارت ذهن فعال 2 شامل 49 بازی هوش

 کارت ذهن فعال 3 شامل 74 معمای هوش

 کارت ذهن فعال 4 شامل 85 معمای شماره ای

پدیدآورنده:

گروه پژوهش نشر دیبایه

قیمت: 146,000  ريال