از این سموم
از این سموم

سموم بادی گرم و زهرآلود است که بر هرچه بگذرد آن را می سوزاند و هلاک می کند. در پس وزیدن نامبارک این باد آن چه بر جا می ماند کالبدهای بی جان، شهرهای ویران و مزارع سوخته است. یورش مغولان به ایران در قرن هفتم هجری قمری شباهت بسیاری به وزیدن سمومی طولانی مدت دارد.

از این سموم کاوشی در علت و ریشه ی حمله ی مغولان به ایران است. این کتاب در دو فصل به این موضوع می پردازد. در فصل اول روایتی از رویش امپراتوری مغولان ارائه و چگونگی سربرآوردن این تنگ چشمان خونریز از صحراهای سرد شرق آسیا و تسلط آنان بر بزرگ ترین تمدن های آسیایی روایت شده است. فصل دوم به بررسی روایت متون تاریخی آن دوران درباره ی علت حمله ی مغول به ایران می پردازد. این متون از منابع دست اول انتخاب شدند که درون و بیرون از مرزهای حکومت مغولان نگارش یافته اند. در هرکدام از این متون وابسته به شرایط نگارش دیدگاه ها و رویکردهای متفاوتی نسبت به فاجعه ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

فهرست

 

مقدمه

فصل اول: از صحراهای مغولستان تا بزرگترین امپراطوری جهان

شکل گیری یک ملت

بررسی عوامل اصلی حمله ی مغول به ایران

فصل دوم: علت حمله ی مغول به ایران در آینه ی آثار ادبی  تاریخی

ایلخانیان و تاریخ نگاری

آثار تاریخی برجسته ی عصر ایلخانی

عطاملک جوینی

رشیدالدین فضل الله همدانی

وصاف حضره تاریخ نگاریهای مکتب خواجه رشیدالدین

فخر بناکتی

حمدالله مستوفی

محمد شبانکارهای

منهاج سراج

محمد زیدری نسوی

مؤخره

منابع و مآخذ

 


 

پدیدآورنده:

رضا زرین کمر


مترجم:

--


ويراستار:

--


تصویرگر:

--


نوبت چاپ:

اول


شمارگان:

500


شابک:

9786002123343


سال:

1396


صفحه‌آرایی:

--


طراح:

ماهان ذاکر


تعداد صفحه:

122

قیمت: 100,000  ريال