شاهنامه 10 جلدی فردوسی
شاهنامه 10 جلدی فردوسی

از آغاز باید بدانی که دانی درست             سرمایه‌ی گوهران از نخست
که یزدان زناچیز چیز آفرید                    بدان تا توانایی آرد پدید
سرمایه‌ی گوهران این چهار                    برآورده بی‌رنج و بی‌روزگار
یکی آتشی بر شده تابناک                        میان آب و باد از بر تیره خاک
نخستین که آتش بجنبش دمید                   زگرمیش پس خشکی آمد پدید
وزان پس ز آرام سردی نمود                 زسردی همان بار ترّی فزود
چو این چار گوهر به‌جای آمدند               ز‌بهر سپنجی سرای آمدند
پدید آمد این گنبد تیزرو                        شگفتی نماینده ی نو‌به‌نو
ابر ده و دو هفت شد کدخدای                گرفتند هر یک سزاوار جای

در بخشش و دادن آمد پدید                  ببخشید دانا چنان چون سزید

 

قیمت مجموعه با جلد گالینگور : 860000 ریال

پدیدآورنده:

فردوسی


تصویرگر:

مهدی نعمتی


نوبت چاپ:

نخست


شمارگان:

1000


شابک:

978-600-212-092-2


سال:

1391

قیمت: 600,000  ريال