مجموعه کتاب‌های مدرسه
مجموعه کتاب‌های مدرسه

مجموعه کتاب‌های مدرسه، از نویسنده‌ی کتاب پرفروش "فریندل" که تا به حال بیش از 2.5 میلیون نسخه از آن به فروش رفته؛به بیش از 9 زبان دنیا ترجمه شده و بین سال های 1997 تا 2000 بیش از 31 جایزه‌ی مختلف دریافت کرده است.

این مجموعه شامل کتاب‌های زیر است:
فریندل
خبر لندری
داستان مدرسه
پسر سرایدار
کارنامه
یک هفته در جنگل

پدیدآورنده:

اندرو کلمنتس

قیمت: 280,000  ريال