"آدم آهنی خود خودت!" (خودت داستانت را بساز-1)
"آدم آهنی خود خودت!" (خودت داستانت را بساز-1)

آیا شما تا به حال کتابی خوانده‌ای که درباره‌ی خودت باشد؟
باید بگویم که این کتاب درباره‌ی شماست.
خود خود شما!
پدر و مادر تو دانشمند هستند. یک روز آنها یک آدم‌آهنی تکه و پاره را به سطل زباله می‌اندازند. اگر تو کشف کنی که چه‌طور باید این قطعات را دوباره به هم وصل کرد، یک آدم‌آهنی
برای خود خودت خواهی داشت! ولی آیا اطلاعات کافی برای مهار کردن آن را داری، یا این‌که او مدرسه‌ی شما را هم تصاحب می‌کند؟
خودت انتخاب کن که در آینده چه اتفاقی بیفتد!

پدیدآورنده:

ر.آ.مونتگومری


مترجم:

سوده فتحعلی


نوبت چاپ:

نخست


شمارگان:

3000


شابک:

3-64-5613-600-978


سال:

1391


طراح:

مهشید راقعی

قیمت: 38,000  ريال