هزارتوهای پیچیده
هزارتوهای پیچیده

کتاب "هزارتوهای پیچیده" که جلد هفتم از مجموعه‌ی ذهن فعال‌های پیشرفته می‌باشد، شما را با مازهایی متفاوت آشنا می‌کند.
در این کتاب در هر صفحه شما یک معمای تصویری را خواهید دید. در مورد هر معما در همان صفحه توضیحاتی داده شده است چرا که این معماهای تصویری مانند سایر مازها نیستند....
در توضیحات پایین هر معما علاوه بر اینکه شما با چگونگی حل هر معمای تصویری آشنا می‌شوید، در مورد تصویر آن‌ها هم اطلاعاتی کسب می‌کنید.
این کتاب شامل 47 معمای تصویری است که در پایان کتاب پاسخ تمام این معماها آمده است.
این کتاب به افزایش دقت و تقویت هوش شما کمک خواهد کرد.

پدیدآورنده:

لی دنیل کویین


مترجم:

فریبا حسینیان


نوبت چاپ:

نخست


شمارگان:

5000


شابک:

978-600-2120-58-8


سال:

1391

قیمت: 60,000  ريال