نبودن یا بودن
نبودن یا بودن

ما متضادها را از بچگی یاد می‌گیریم. از همان موقع متوجه می‌شویم که مفاهیم در مقابل هم قرار می‌گیرند و ما هر کدام از آن‌ها را به کمک دیگری می‌فهمیم. بالا متضاد پایین، سرما متضاد گرما و تاریکی متضاد روشنایی است. وقتی بزرگ می‌شویم ذهن‌مان دقیق‌تر می‌شود و می‌تواند مفاهیم پیچیده‌تری را دریابد، اما همچنان به متضادها نیازمند است. چگونه می‌توان معنی این مفاهیم را فهمید؟

این کتاب برای همین نوشته شده است. خواندن این کتاب نوعی اندیشیدن از راه تصاویر و متن است.

                                                              

پدیدآورنده:

اسکار برنیفیه


مترجم:

حامد یوسف‌نژاد


تصویرگر:

ژاک دپره


نوبت چاپ:

نخست


سال:

1394

قیمت: 180,000  ريال