آزمایشهای علمی خانوادگی
آزمایشهای علمی خانوادگی

بچه ها و والدین در کنار یکدیگر از انجام آزمایشها لذت میبرند و سرگرم میشوند و در کنار آن با بسیاری از مفاهیم علمی و شگفتیهای جهان پیرامون خود آشنا میشوند.

این کتاب با پشتیبانی موزه ی علوم آمریکا نوشته شده است؛ پیش و پس از انتشار، صدها خانواده تمام آزمایشهای آن را انجام داده و آنها را از لحاظ انجام در محیط خانوادگی ارزشگذاری کرده اند. در نهایت این مجموعه آزمایشها و فعالیتهای علمی به لحاظ تناسب علمی بودن و سرگرم کنندگی برگزیده شده اند.
پدیدآورنده:

پت مورفی، الن کلاگس، لیندا شور


مترجم:

نفیسه نعیمی پور


تصویرگر:

جیسون گرسکی


نوبت چاپ:

اول


شمارگان:

1000


شابک:

9786002122407


سال:

1394


تعداد صفحه:

123

قیمت: 120,000  ريال