گلستان سعدی
گلستان سعدی پارگراف ابتدایی مقدمه‌ی محمد علی فروغی، توضیحی کافی درباره‌ی اهمیت گلستان دست می‌دهد. کتابی که تا به امروز یگانه و جاودانه برقرار مانده است. "ارجمندترین کتاب نظم فارسی شاهنامه است و زیباترین کتاب نثر گلستان سعدی..." ادامه>>

 
رباعیات خیام
رباعیات خیام ادامه>>

 
آموزش نت‌نویسی با نرم‌افزار Finale
آموزش نت‌نویسی با نرم‌افزار Finale کتاب آموزشی با عنوان «آموزش نت‌نویسی با نرم‌افزار فیناله» شامل شرح مفصل ابزارها و پنجره‌های پیچیده و تودرتویی است که در قسمت‌های مختلف نرم‌افزار وجود دارند و توضیح آن‌ها در فیلم‌های آموزشی مقدور نبوده است. این کتاب و بسته نرم افزاری مکمل هم هستند و با استفاده از آن‌ها ، کاربران و موسیقیدان‌های ایرانی با Finale به طور کامل، آشنا خواهند شد. ادامه>>

 
ایران آینده از نگاه سه اندیشمند امروز
ایران آینده از نگاه سه اندیشمند امروز کتاب بنا دارد تا با هدف ترویج مبانی نظری توسعه برای عموم مردم تصویری ارزیابانه از مسائل آینده ایران برای رسیدن به توسعه‌ی پایدار ارائه کند. هدف این گفت‌و‌گوها ارزیابی مشکلات پیش روی ایران برای رسیدن به توسعه‌ است، به گونه‌ای که بتوان مبانی توسعه را برای عموم بازتر و شفاف‌تر کرد. ادامه>>

 
شاهنامه 10 جلدی فردوسی
شاهنامه 10 جلدی فردوسی از آغاز باید بدانی که دانی درست سر مایه‌ی گوهران از نخست که یزدان ز ناچیز چیز آفرید بدان تا توانایی آرد پدید سر مایه‌ی گوهران این چهار برآورده بی‌رنج و بی‌روزگار... ادامه>>

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
<<    <      >    >>