img-book

شاهنامه ۱۰ جلدی فردوسی

از آغاز باید بدانی که دانی درست سر مایه‌ی گوهران از نخست که یزدان ز ناچیز چیز آفرید بدان تا توانایی آرد پدید سر مایه‌ی گوهران این چهار برآورده بی‌رنج و بی‌روزگار…

۹۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد:

از آغاز باید بدانی که دانی درست             سرمایه‌ی گوهران از نخست
که یزدان زناچیز چیز آفرید                    بدان تا توانایی آرد پدید
سرمایه‌ی گوهران این چهار                    برآورده بی‌رنج و بی‌روزگار
یکی آتشی بر شده تابناک                        میان آب و باد از بر تیره خاک
نخستین که آتش بجنبش دمید                   زگرمیش پس خشکی آمد پدید
وزان پس ز آرام سردی نمود                 زسردی همان بار ترّی فزود
چو این چار گوهر به‌جای آمدند               ز‌بهر سپنجی سرای آمدند
پدید آمد این گنبد تیزرو                        شگفتی نماینده ی نو‌به‌نو
ابر ده و دو هفت شد کدخدای                گرفتند هر یک سزاوار جای

در بخشش و دادن آمد پدید                  ببخشید دانا چنان چون سزید

 

قیمت مجموعه با جلد گالینگور : 860000 ریال

انتشارات: دیبایه
زمان انتشار: 1391
تعداد صفحات:

توضیحات تکمیلی

شمارگان

نوبت چاپ

تصویرگر

پدیدآورنده

“شاهنامه ۱۰ جلدی فردوسی”

تا به حال دیدگاهی ثبت نشده است.