مشاهده سبد خرید “گفتارهای سینمایی” به سبد شما افزوده شد.
img-book
شابک: 9786002123794

چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شد

کلمات سرزمین اسرائیل بخشی از اسرار را در خود جای داده است.
از راه کدام کیمیاگری ، سرزمین کتاب مقدس ، توانست به قلمرو میهنی مدرن ، دارای نهاد‌های سیاسی ، شهروندان ، مرزها و ارتشی برای دفاع از آنها تبدیل شود ؟
مورخ متعهد ، و اهل جدل ، شلومو ساند در کتاب 《چگونه خلق یهود اختراع شد》 با صدای بلند اسطوره جاودانه خلق یهود را افشا نمود . در کتاب حاضر وی کار ساختارشکنانه افسانه هایی که دولت اسرائیل را دچار خفقان می کند ، دنبال کرده ، به سرزمین‌های اسرار آمیز و مقدسی می پردازد که دولت اسرائیل مدعی تصدی آن است : 《سرزمین موعود》ی که بر روی آن 《قوم برگزیده》 گویا حق مالکیتی غیر انتقال دارد .
از زمان پیدایش یهودیت ، چه پیوندی بین یهودیان و 《سرزمین اسرائیل》 وجود دارد ؟
آیا مفهوم میهن در کتاب مقدس و تلمود آمده است ؟ آیا پیروان دین موسی در همه دوران می خواستند به خاورمیانه مهاجرت کنند ؟ چگونه می توان توضیح داد که اکثریت اخلاف آنان ، امروز مایل نیستند در آن دیار زندگی کنند ؟ و ساکنین غیر یهودی این سرزمین چگونه زندگی می کنند : آیا آنان حق زندگی در آنجا را دارند یا ندارند ؟

پرفسور شلومو ساند ، استاد تاریخ معاصر در دانشگاه تل آویو است . کتاب های او به بیش از بیست زبان ترجمه شده است .

چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شد
(از سرزمین مقدس تا مام وطن)
شلومو ساند
ترجمه :بهروز عارفی

۵۶۰,۰۰۰ ریال

تعداد:

“چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شد”

تا به حال دیدگاهی ثبت نشده است.