img-book

گزاره های پیوست

در این کتاب آثار برتر شاعران معاصر ایران توسط شاعر سرشناس،علی باباچاهی، گرداوری شده است. این کتاب بر آن است تا خواننده را در متن جریان های شعر امروز ایران قرار دهد و نیز ارائه ی آثار جدید شاعرانی باشد که پیشتر اشعار دیگر آنها در کتاب گزاره های منفرد توسط همین نشر به چاپ رسیده است. افزون بر این، برخی از شاعران دهه ی هشتاد یا غیر هشتادی که شعرشان در این دهه تکان محسوسی خورده است، زیر عنوان‌های مختلفی به این کتاب راه یافته‌اند.

۲۱۰,۰۰۰ ریال

تعداد:

در این کتاب  آثار برتر شاعران معاصر ایران توسط شاعر سرشناس،علی باباچاهی، گرداوری شده است. این کتاب بر آن است تا خواننده را در متن جریان های شعر امروز ایران قرار دهد و نیز ارائه ی آثار جدید شاعرانی باشد که پیشتر اشعار دیگر آنها در کتاب گزاره های منفرد توسط همین نشر به چاپ رسیده است. افزون بر این، برخی از شاعران دهه ی هشتاد یا غیر هشتادی که شعرشان در این دهه تکان محسوسی خورده است، زیر عنوان‌های مختلفی به این کتاب راه یافته‌اند. سر فصل‌های این کتاب مبنایی تاریخی دارند؛ تاریخی غیر خطی؛ از نیما شروع می ‌شود و به شعر امروز می‌رسد. اما در این فواصل، حضور شاعران نسل ‌های جدید، تصور خطی بودن مبنای تاریخی کتاب را باطل می‌کنند. سر‌فصل‌های کتاب همه از اشعار نیما بر گرفته شده و با شرحی مختصر همراه است که «چرایی» و «چیستی» شکل بندی این کتاب را توضیح می‌دهد. این کتاب می تواند مرجع قابل‌قبولی برای بررسی تحولات شعر فارسی در دهه های اخیر شمرده شود.

انتشارات: دیبایه
زمان انتشار:
تعداد صفحات:

توضیحات تکمیلی

شمارگان

نوبت چاپ

طراح

پدیدآورنده

“گزاره های پیوست”

تا به حال دیدگاهی ثبت نشده است.