img-book
شابک: 9786002123749

سینمای تئو آنجلوپولوس

شگرد آنجلوپولوس اعتراض است . فیلم‌های او واقع گراست چرا که به واقعیتی ارجاع
دهد که در آن انسان‌ها می کوشند خویشتن خویش را بیابد و همین است که آن‌ها را با سرگردانی‌‌های ادیسه مرتبط می کند . بیگانگی با اعتماد در تباین است : مکان‌های پیرامون من و اشیاء در گستره‌ی دیدم و مردمانی که من با آن‌ها در ارتباط هستم . اعتماد در زمره‌ی صمیمیت و صداقت است . اکنون نظاره گریم که در بسیاری از اقالیم و کشورهای این کره‌ی خاکی ، مردم هر چه بیشتر به دولت‌هاشان بی اعتماد می شوند و دیگر حامی آن‌ها نیستند آنجلوپولوس اگر زنده بود خود به رای‌العین چنین رخدادهایی را می دید و بی شک با حساسیت و درکش از زمان ، در برابر فجایع اوکراین و سوریه و شمال عراق موضع می گرفت ‌. برداشت‌های بلند و تصویر‌های برش نخورده برآنند تا تماشاگر به مکان‌ها و کاراکتر ها خو بگیرد . دم و بازدم فیلم متناسب است با خواست شش‌های تماشاگر .

۹۷۰,۰۰۰ ریال

در انبار موجود نمی باشد

“سینمای تئو آنجلوپولوس”

تا به حال دیدگاهی ثبت نشده است.