img-book
شابک: 9786002123480

نظریه عمومی جادو

تا امروز تاریخ ادیان متشکل از ایده های مبهمی بوده است . تا این جا واقعیت های معتبر و آموزنده‌ی بسیاری داشته ایم که روزی مطالب فراوانی برای علم دین تهیه خواهند کرد . شوربختانه این حقایق را به صورت اتفاقی و با عناوین مبهمی طبقه‌بندی کرده اند ؛ گاه ارائه آن‌ها با زبانی بی دقت ضایع شده است . واژه هایی چون دین و جادو ، دعا و وِرد ، قربانی و پیشکشی ، اسطوره و افسانه ، خدا و روح بدون تمایز با هم جا به جا می شوند . علم دین واژگان خاصی ندارد . ایجاد واژگان چیزی جز منفعت نخواهد داشت .اما هدف ما نه فقط تعریف واژه ها بلکه تنظیم طبقه‌های طبیعی از وقایع است ‌و پس از تثبیت آن‌ها برای ارائه تحلیلی تلاش می کنیم که تا حد امکان توضیحی باشد . این تعریف ها و توضیح ها مفاهیم علمی در اختیار ما قرار خواهند داد ؛ یعنی ایده های شفافی در مورد چیزها و رابطه ی درونی‌شان …

مارسل موس
ترجمه : طیبه رفیعی

۳۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد:

“نظریه عمومی جادو”

تا به حال دیدگاهی ثبت نشده است.